L'any 2024 comporta una sèrie de canvis significatius en el sistema fiscal espanyol, que afecten persones físiques, autònoms i empreses. Aquests canvis inclouen:

Impost sobre la nòmina (MEI): Aquest impost, creat per finançar les pensions, n'ha augmentat el tipus. L'any 2023 va ser del 0.6%, repartit entre empreses (0.5%) i treballadors (0.1%). El 2024 puja al 0.7%, amb les empreses que paguen el 0.58% i els treballadors el 0.12%. Aquest impost es calcula sobre el salari brut mensual i s'anirà augmentant gradualment fins al 2029.

Declaració d'actius criptogràfics a l'estranger: Des del 2024, les persones i empreses a Espanya han de declarar els actius criptogràfics que posseeixen fora del país, sempre que el seu valor superi els 50,000 euros. Aquesta mesura s'emmarca en la lluita contra el frau fiscal i requereix informar sobre el saldo d'aquests actius.

Deducció de lloguer: La Llei del Dret a l'Habitatge redueix del 60% al 50% la deducció de l'IRPF de la renda neta del lloguer. Hi ha bonificacions addicionals en determinades circumstàncies, com en zones estressants o lloguers a joves.

Treballs per a l'eficiència energètica: Es prorroga fins al 60 la deducció del 2024% de l'IRPF per a obres que millorin l'eficiència energètica dels habitatges.

Incentius per a cotxes elèctrics: Els que comprin cotxes elèctrics entre el 2023 i el 2024 podran deduir el 15% del valor d'adquisició en l'IRPF.

Impost sobre les Grans Fortunes del País Basc: S'implantarà per primera vegada l'any 2024, afectant els actius per sobre de determinats llindars.

Reactivació de l'Impost sobre el Patrimoni a Madrid i Andalusia: Aquest impost grava les fortunes per sobre dels dos milions d'euros.

Modificacions de l'Impost de Successions i Donacions: En algunes regions, aquest impost s'ha reduït significativament o fins i tot eliminat. Un exemple és la Comunitat Valenciana, que s'ha reduït dràsticament l'Impost de Successions, sent ara una de les comunitats amb menys impost de successions i donacions a pagar a Espanya. 

Mòdul Sistema per a Autònoms: S'elimina la reducció extraordinària de l'IRPF, augmentant la pressió fiscal.

Certificat de plàstic reciclat: Les empreses han de certificar els plàstics reciclats per evitar un impost sobre els plàstics no reutilitzables.

Impost Mínim del 15% per a Multinacionals i Grans Grupss: Les empreses amb una facturació elevada han d'assegurar un impost mínim del 15%.

Informe de vendes en plataformes en línia: Les plataformes digitals han d'informar a Hisenda de les vendes realitzades pels usuaris.

IVA en aliments i energia: Es preveu l'ampliació de la reducció de l'IVA dels aliments bàsics i una decisió sobre l'IVA de l'electricitat i el gas.

Aquests canvis representen una reestructuració important en diversos aspectes del sistema fiscal, amb implicacions variades per a diferents sectors de la societat.

font: el Economista & El Confidencial