Levonható költségek a spanyol jövedelemadó számára Kölcsönzés

A számításhoz az ingatlantőke nettó hozamából, minden a szükséges kiadásokat nak nek szerezze meg azt is mint a kiosztott összegek nak nek amortizáció levonható az ingatlan teljes hozamából és a vele együtt átadott egyéb eszközökből, feltéve, hogy megfelelnek annak effektív értékcsökkenés.

ÁFA-köteles és nem mentes ingatlanlízing esetén ( ÁFA ) vagy az általános közvetett kanári adó ( IGIC ), az önrészek számítása nélkül történik Áfa vagy adott esetben IGIC .

Szükséges kiadások szerezni a bérleti díj : kamat és egyéb finanszírozás költségek és a megőrzése és javítás költségek [ Művészetek . 23.1 a) 10 IRPF törvény és 13 a) Reglament]

A következőket a szükségesnek tekintjük költségeket szerez a hozamokat , között mások:

 1. Levonható költségek
 2. Kamat és egyéb finanszírozási költségek

Kamat és egyéb finanszírozás költségek a külföldi tőke befektetett az ingatlan, jog vagy kar megszerzése vagy javítása használat vagy élvezet, valamint adott esetben , az átruházott ingatlanból, levonhatóak.

Azok az érdekek, amelyek a jelzálog-padló alkalmazása miatt záradékok , az adózó fizette volna és val vel tisztelet nak nek azokat, akik , előtte végén az önbeadvány benyújtásának határidejéről – értékelés A személyi jövedelemadó az említett gyakorlattal , a megállapodás visszatérni a összeget elérjük a pénzügyi intézmény ill mint eredményez Egy bírósági határozat vagy választottbírósági ítélet, ezek nem vonhatók le as költséget.

 1. Konzerválás és javítás

kiadásai megőrzés és a javítás az jövedelmet termelő ingatlanok önrész . E célból figyelembe veszik ezt a szempontot :

 1. a) Az anyagi javak rendes használatának fenntartása érdekében rendszeresen végzett tevékenységek, például festés, vakolás vagy létesítmények javítása.
 2. b) Az eszközök bővítésére vagy fejlesztésére szolgáló elemek, például fűtési rendszerek, lift, biztonsági ajtók vagy egyéb cseréje nem vonható le ebből a fogalomból, mivel ezek magasabb beszerzési értéket jelentenek, amelynek megtérülése a megfelelő értékcsökkenéssel történik.

**Maximális levonási korlát az előző két szükséges kiadási tételhez

 • A kamatokból és egyéb finanszírozási költségekből, valamint az állagmegóvási és javítási költségekből levonható maximális teljes összeg nem haladhatja meg minden eszközre vagy jogra a megszerzett teljes bevétel összegét.

A többlet a következő négy évben levonható anélkül, hogy az egyes évekre vonatkozó, ugyanazon fogalmak költségeivel együtt meghaladná az egyes években elért teljes hozam összegét. ugyanaz, minden jóra vagy jogra.

 • A gyakorlatokból levonásra váró összeget elsőbbséggel alkalmazzuk a gyakorlatnak megfelelő összegekre ugyanezen koncepciók esetében.

Abban az esetben, ha az év során több bérleti szerződés van ugyanarra az ingatlanra vonatkozóan, a kamatból, valamint az állagmegóvás és a javítási költségekből levonható összeg felső határát az évben kifizetett összegek és a megszerzett teljes bevétel figyelembevételével kell kiszámítani. benne a lízingszerződések egy részénél a kamatból, valamint a karbantartási és javítási költségekből levont összeg meghaladhatta a megszerzett bevételt.

 1. Adók és nem állami pótdíjak

adók és pótdíjak levonhatók , valamint állami illetékek és pótdíjak , mint például az IBI, takarítási díjak, szemétgyüjtés, világítás stb., feltéve, hogy:

 

a ) Befolyásolja a számított hozamok or az árukon or azokat előállító jogok.

 1. b) Nem bírnak büntető jelleggel.
 2. Nehéz behajtású adósságok

A nehezen behajtható tartozások levonhatók, amennyiben ez a körülmény kellően indokolt. Ez kellően indokoltnak tekinthető a következő körülmények között:

 1. a) Ha az adós csődben van.

b ) Ha az adózó által lefolytatott első beszedési eljárás és az adóidőszak vége között több mint hat hónap telt el, és nem történt hitelmegújítás.

Amikor egy adósság után gyűjtik össze levonás , Akkor lesz ként számítva jövedelem abban az évben, amelyben az említett gyűjtés megtörténik.

 1. Az ingatlan amortizációjára elkülönített összegek.

Az összegek számára előirányzott az amortizáció of a ingatlan és a másik a hozzárendelt eszközök levonható kiadásnak minősülnek, amennyiben hogy azok megfelelnek nak nek tényleges értékcsökkenésük.

Az amortizációkat úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek a hatékonysági követelmény mikor nem haladják meg az alább feltüntetett százalékokat:

 • Ingatlan:

A 3%-os százalék alkalmazásának eredménye az alábbiak közül a nagyobbra értékeket.

 1. a) Kifizetett beszerzési költség, beleértve a költségeket és az adókat velejárója a beszerzés (közjegyző, anyakönyvi, le nem vonható áfa, adó az ingatlanátruházásokról és Dokumentált jogi aktusok , ügynökség költségek , ) nem szerepel a föld értékének kiszámításában. Öröklés vagy adományozás útján történő ingatlanszerzésnél csak az a része költségek és a benne rejlő adók nak nek a megszerzése, hogy a konstrukciónak megfelelő, as jól mint az összes beruházások és fejlesztések.
 2. b) Kataszteri érték, nem számítva a

Ha ismert a telek értéke, akkor azt a között teljesített beszerzési költség arányosításával számítják ki évi kataszteri értékeit a föld és a az építése minden évben tükröződik a megfelelő átvételét a Adó az ingatlanokról (IB I ).

 • Az ingatlannal közösen átadott ingó jellegű vagyontárgyak

Visszafizetendők, amennyiben egy évnél hosszabb ideig használhatók.

Meg kell érteni, hogy a levonható éves amortizáció mert az átruházott eszközök mindegyike megfelel a hatékonysági követelménynek, ha összege nem haladja meg az alkalmazás eredményét vonatkozó beszerzési költségek nak nek sajátjukat beszerzés kiadások , amely kielégíti az amortizációs együtthatókat. az 27. március 1998-i rendelettel jóváhagyott egyszerűsített amortizációs táblázat szerint ennek megfelel. Ezen a táblázaton belül többek között a következő maximális effektív amortizációs együttható: Beépítések, bútorok és berendezési tárgyak: 10%.

 • Az ingatlan használati vagy élvezeti joga

Ezek visszaválthatók, feltéve, hogy megszerzésük költséggel járt az adóalany számára. Ezekben az esetekben meg kell különböztetni:

 1. a) Ha a jog vagy a kar határozott időre szól, a levonható éves amortizáció az, amely a kifizetett beszerzési költség elosztásából adódik a futamidő éveinek számával.
 2. b) If a jobb or oktatói voltak élet , a kiszámítható amortizáció a fizetett akvizícióra vonatkozó 3 %-os effektív együttható alkalmazásának eredménye

A visszafizetések összege mindkét esetben nem haladhatja meg az egyes jogokból származó teljes hozam összegét. Fontos: abban az esetben, ha az ingatlant nem egész évben lízingelték, az önrész amortizáció, a kamat és egyéb finanszírozási költségek, a biztosítási díjak kiadásai stb. az év napjainak megfelelő összegűek. amelyet az ingatlan bérbe adott .

 1. Le nem vonható költségek

Nem vonhatók le költségként, többek között:

– Ingatlanban bekövetkezett olyan balesetek miatti kifizetések, amelyek az adóalany vagyonának csökkenését eredményezik.

– Az ingatlanon végrehajtott fejlesztések összege, az értékcsökkenéssel történő megtérülés sérelme nélkül.