(frissítve: 2023. január)

JÖVEDELEMADÓ SPANYOLORSZÁGI SZEMÉLYEK SZÁMÁRA – KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS A NYUGDÍJRA A SPANYOL INGATLANOKBÓL SZÁRMAZÓ BÉRBEÉLETI BEVÉTELEK

1.- ADÓKÖZES RENDEZVÉNY – BEVÉTELEK ÉS BÉRLETEK

Az adóköteles esemény a TERMÉSZETES ÉV (Spanyolországban a „természetes év” 01.01-31.12.) során szerzett összes bevételből áll:

– Spanyolországban adóügyi illetőséggel rendelkező magánszemélyek vagy adatok.

Milyen típusú jövedelem?: Bérek, nyugdíjak, bérbeadásból származó bevételek, gazdasági vagy szakmai tevékenységből származó bevételek, szerencsejáték-nyereség, adományok, eladások, örökségek, részesedések, érdekeltségek stb.

Hogyan kell kiszámítani a nyugdíjakat, fizetéseket és egyéb pénznemben (brit font/GBP, USA dollár/USD stb.) generált jövedelmeket? Milyen átváltási árfolyamot kell használni Spanyolországban a jövedelemadó más pénznemben történő bevételére? Az általános szabály az, hogy a másik, az EUROS-tól eltérő pénznemben kapott bevételek értékeléséhez a bevétel keletkezésének időpontjában érvényes árfolyamot kell használni. 

Tehát nyugdíjak vagy fizetések esetén az adózónak ki kell számolnia, hogy a jövedelem keletkezésének időpontjában melyik az árfolyam euróban. Ez azt jelenti, hogy minden egyes beérkezett kifizetést havonta, negyedévente stb. kell kiszámítani, hogy az egyes időszakokban pontosan meghatározzuk az euróban történő átváltást.

Hol szerezhető be a nemzetközi valuta hivatalos árfolyama euróban? – A legjobb megoldás az Európai Központi Bank hivatalos oldalára, vagy a Spanyol Központi Bank.

 

2.- KIT A FELELŐSSÉG?

Mindazok a természetes személyek, akiknek szokásos tartózkodási helye spanyol területen van.

Mikor tekinthető úgy, hogy egy személy vagy egyén szokásos tartózkodási helye Spanyolországban van?

Számos kritérium alapján lehet meghatározni, hogy egy személy Spanyolországban adóügyi illetőségű-e:

 • Általános kritériumok – Több mint 6 hónapig maradjon Spanyolországban

Spanyolországban lakosnak minősül az a személy, aki egy naptári év során több mint 183 napig tartózkodik spanyol területen.

Az időszámításhoz nem veszik figyelembe azokat az ideiglenes külföldi utakat vagy tartózkodásokat, amelyek nem járnak lakóhely-változtatással. Más szóval, csak azok a külföldi tartózkodások minősülnek távollétnek, amelyek tényleges lakóhely-változtatással járnak.

Ily módon a külföldi oda-vissza utazás, legyen szó nyaralásról, egészségről, rokonlátogatásról, szabadidős tevékenységekről stb., nem számít „távollétnek”, az utazással töltött idő pedig „Spanyolországban tartózkodásnak” számít.

Adóparadicsomok esete: Erre a célra az adóparadicsom által kiállított lakcímigazolás nem érvényes.

Ha azonban az adózó „valódi” lakóhelye adóparadicsomba változik, ha ezt a változást több mint 6 hónapig és egy napig igazolják, akkor NÉGY ÉVÉN keresztül továbbra is Spanyolországban adórezidensként adózik.

Spanyolország esetében az „adóparadicsom/paradicsom” megszűnik létezni, amikor a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodásokat írnak alá, a két ország információcsere-kötelezettségeivel együtt.

Például Spanyolország a következő országokkal írt alá ilyen típusú megállapodást:

 • Maláta
 • Egyesült Arab Emírségek
 • Jamaica
 • Trinidad és Tobago
 • Luxemburg
 • Panama
 • barbados
 • Szingapúr

FŐ gazdasági tevékenység kritériuma

E kritérium alapján Spanyolországban adórezidensnek minősül az a személy, aki Spanyolországban székhellyel vagy bázissal rendelkezik tevékenységekkel vagy gazdasági érdekeltségekkel.

Abban az esetben, ha az adóalany e kritérium alapján nem kívánja, hogy Spanyolországban lakóhellyel rendelkezőnek tekintsék, bizonyítania kell, hogy tevékenységének bázisa vagy fő magja Spanyolországon kívül található.

 • Családmag-kritérium

Spanyolországban lakóhellyel rendelkező személynek minősül, ha a természetes személy nem különélő házastársa vagy kiskorú gyermekei Spanyolországban élnek.

 • Bevándorló rezsim

Azok a munkavállalók, akik csak és kizárólag munkavégzési okokból maradnak Spanyolországban, mentesülnek, és nem a magánszemélyek jövedelemadója, hanem a NEM HELYZETESEK Jövedelemadója (alacsonyabb, mint a rezidensek adója) alapján adóznak.

Ahhoz, hogy ez a mentesség teljesüljön, ezeknek az embereknek igazolniuk kell:

 • Azt, hogy olyan munkaszerződéssel rendelkeznek, amely szerint Spanyolországban kell maradniuk
 • Akik nem laktak Spanyolországban az elmúlt 10 évben

Ennek a rendszernek az a célja, hogy üdvözölje a képzett munkaerőt Spanyolországban, mivel mivel a jövedelmet nem terheli személyi jövedelemadó, amely eléri az 50%-ot, lehetővé teszi, hogy ezeket a jövedelmeket IRNR-re (non-resident Income Tax) adózzanak. az Európai Unió állampolgárainál 19%-os, a többieknél 24%-os fix kamattal.

 • Jövedelemelosztási rendszer

A „természetes személyek” vagy „magánszemélyek” mellett számos olyan eset is adóköteles:

 1. Civil társadalmak
 2. Tulajdonosok közösségei
 3. Fekvő örökségek

Ezekben az esetekben az ilyen jogalanyok által megszerzett jövedelmet az őket alkotó tagokhoz rendelik, így maga a jogalany sem személyi jövedelemadó, sem társasági adó nem adózik.

Az ezen entitások által megszerzett bevétel tagjaik vagy résztvevők közötti hozzárendelése a következőképpen történik:

 • Abban az esetben, ha a gazdálkodó egység tagjai társasági adóalanyok, ők fizetik ezt az adót.
 • Abban az esetben, ha a tagok magánszemélyek vagy magánszemélyek, személyi jövedelemadót fizetnek.

3.- JÖVEDELEMADÓ-MENTESSÉGEK

Hosszú a lista a személyi jövedelemadóval nem terhelt bevételekről, például felmondás esetén a kompenzációról (az első 180,000 60,100 euró mentes, a többit munkateljesítményként kell megadóztatni); tanulmányi ösztöndíj, külföldi munkavégzésből származó jövedelem (a mentesség határa évi XNUMX XNUMX euró), vagy anyasági vagy apasági kifizetések.

Az alábbiakban az Adóhivatal által beszedett személyi jövedelemadó-mentes jövedelmek listáját mutatjuk be 2022-as pénzügyi év:

 • Terrorcselekmények után nyújtott ellátások és nyugdíjak.
 • A polgári jogi felelősségből eredő személyi sérülések és a balesetbiztosítási szerződésekből eredő kártérítések.
 • Kártérítés a munkavállaló elbocsátásáért vagy felmondásáért.
 • Abszolút maradandó rokkantság vagy súlyos rokkantság esetén a társadalombiztosítástól vagy az azt helyettesítő szervezetektől kapott juttatások.
 • Nyugdíjak a passzív osztályrendszer haszontalansága vagy tartós rokkantsága miatt.
 • Anyasági vagy apasági és hasonló és nem járulékfizetési kötelezettségen alapuló családtagok díjazása.
 • Közhasznú, fogyatékossággal élő, 65 év feletti vagy annál fiatalabb személyek nevelése.
 • Ösztöndíjak.
 • Élelmiszerjáradék a fiak és lányok javára.
 • A Treasury and Princess of Asturias Awards által mentesnek nyilvánított releváns irodalmi, művészeti vagy tudományos díjak.
 • Segítség magas szintű sportolóknak, 60,100 XNUMX eurós kerettel.
 • Az egyszeri kifizetési módban kapott munkanélküli segély.
 • Hosszú távú megtakarítási tervek.
 • A nemzetközi béke- vagy humanitárius missziókban való részvételért járó jutalmak az említett missziók tagjainak, valamint a nemzetközi béke- és biztonsági műveletekért járó kompenzáció.
 • A személyi sérülésekért a közigazgatási szervek által fizetett kártalanítás.
 • Temetésért vagy eltemetésért kapott juttatás.
 • Az állam és az autonóm közösségek kártalanítása a szabadságelvonás ellentételezésére.
 • Egyéni megtakarítási tervek.
 • Munkajövedelem, amely a fogyatékkal élők által a társadalombiztosítási rendszerekhez és a védett vagyontárgyakhoz való hozzájárulásoknak megfelelő jövedelem formájában megszerzett juttatásokból származik.
 • A szolgáltatáshoz kapcsolódó közgazdasági juttatások, családi környezetben történő ellátás és személyre szabott segítségnyújtás.
 • Minimális beilleszkedési jövedelem és segély az erőszakos bűncselekmények és a nemi erőszak áldozatainak.
 • Bármely közigazgatási szervtől kapott családi ellátások és segélyek, függetlenül attól, hogy azok születéssel, örökbefogadással, nevelőszülői gondozással vagy kiskorú gyermekek gondozásával kapcsolatosak.

Mentesített tőkenyereség

Ezen túlmenően vannak olyan tőkenyereségből származó bevételek, amelyek mentesek az adó alól, mint például: 65 éven felüliek, vagy a nagy függőség.

Közülük a következőket soroljuk fel:

 • Történelmi Örökség tárgyainak átadása személyi jövedelemadó fizetése mellett.
 • A szokásos tartózkodási hely fizetésének dátuma.
 • Részvénynyereség bizonyos ingatlanok átruházásából.
 • Mentesség a 29. szeptember 2013. előtt megszerzett újonnan vagy nemrégiben létrehozott jogalanyok részvényei vagy részesedései esetén.
 • Az adós által csődeljárás során szerzett bevétel.
 • Támogatás a digitális hozadék felszabadítása által érintett épületek költségeinek ellensúlyozására.
 • A szokásos lakóhelyre történő újrabefektetés alól mentesített bevétel.

Külföldi munkából származó kereset vagy jövedelem

Külön szeretnénk megemlíteni a külföldi munkából származó jövedelmet.

Ezekben az esetekben a nem Spanyolországban lakó társaság vagy szervezet, illetve külföldön található állandó telephely számára ténylegesen külföldön végzett munka eredményeként szerzett munkajövedelem mentesül.

A mentesség érvényesítéséhez a következők szükségesek:

 • hogy abban az országban, ahol a munkát végezték, a spanyol személyi jövedelemadóval azonos vagy azzal analóg adót kell fizetni
 • Hogy a területet vagy országot nem minősítették adóparadicsomnak
 • Bizonyíték arra, hogy „valódi” elmozdulás történt
 • Az alkotások kedvezményezettje Spanyolországban nem honos jogalany vagy állandó telephely. A mentesség maximális összege évi 60.100 XNUMX euró.

Mentesített minimális összeg 

A spanyol rendszer egy bizonyos összeget nem adóköteles. Ez az összeg:

 • 1.- Magánszemélyek vagy házaspárok, akik külön adóbevallást tesznek:
  • 5.550 EUR 65 évnél fiatalabb személyek számára
  • 6.700 EUR 65 éves vagy annál idősebb személyek számára
  • 6.950 EUR 75 év felettieknek
 • 2.- CSALÁDOK: Ennek eredményeként az egyéni összeget hozzáadjuk a következőhöz:
 • MINIMUM SZÁRMAZÓKNAK
  Mindegyikük 25 év alatti vagy fogyatékos, életkorától függetlenül, feltéve, hogy az adózóval együtt él, nem rendelkezik 8.000 eurónál nagyobb éves bevétellel, kivéve az adómentes jövedelmet, és nem nyújtott be adóbevallást. 1.800 feletti jövedelemmel euró, innen:– évi 2.400 euró az elsőnek.
  – évi 2.700 euró a másodikért.
  – évi 4.000 euró a harmadikért.
  – évi 4.500 euró a negyedik és az azt követők esetében.
  Ha a leszármazott három évesnél fiatalabb, a minimumot évi 2.800 euróval emelik.
 • MINIMUM FELVONÓK SZERINT: évi 1.150 euró minden 65 év feletti vagy fogyatékos, életkortól függetlenül, aki legalább hat hónapja együtt él az adózóval, nincs éves bevétele, kivéve az adómentes jövedelmet, magasabb több mint 8.000 euró, és nem tett nyilatkozatot 1.800 eurónál nagyobb éves bevételről. Ha a felmenő betöltötte a 75. életévét, a korábbi minimumot évi 1.400 euróval (évente 2.550 euróval) emelik.
 • MINIMUM FOGYATÉKOSSÁGHOZ:
  A fogyatékosság minimuma az adózó rokkantsági minimumának, valamint a felmenők és leszármazottak rokkantsági minimumának összege lesz.
  Az adóalany rokkantságának minimuma évi 3.000 euró és évi 9.000 euró lesz, ha 65%-os vagy annál nagyobb rokkantsági fokot igazol. Ez a minimum évente 3.000 euróval növekszik, ha bizonyítja, hogy harmadik fél segítségére vagy mozgáskorlátozottságra van szüksége, vagy ha 65%-os vagy annál nagyobb mértékű fogyatékosságra van szüksége.
  A felmenők vagy leszármazottak fogyatékosságának minimuma évi 3.000 euró, 9.000%-os vagy annál nagyobb fogyatékosság esetén pedig 65 euró. Az említett minimum a segélyezési költségek címén évente 3.000 euróval megemelkedik minden felmenő vagy leszármazott után, aki bizonyítja, hogy harmadik fél segítségére vagy csökkent mozgásképességű, vagy 65%-os vagy annál nagyobb fogyatékosságra szorul.
  Fogyatékos személynek minősülnek azok az adóalanyok, akik 33%-os vagy annál nagyobb rokkantsági fokot igazolnak.
 • Ha két vagy több adóalany jogosult a leszármazottakra, felmenőkre vagy rokkantságra vonatkozó minimum alkalmazására, ugyanazon felmenőkre vagy leszármazottakra vonatkozóan, annak összege közöttük egyenlő arányban kerül elosztásra.
 • FONTOS SZABÁLY: Abban az esetben, ha úgy döntött, hogy közös adóbevallást tesz, a kedvezmény mértéke legfeljebb 5.500 EUR/év lehet. Ez pedig életkortól, családtagoktól, stb.

KINEK KELL BEMUTATNI AZ ÉVES ADÓBEVALÓSÁGOT?

NEM KELL bemutatnia a jövedelemadó-bevallást, ha az alábbi esetek valamelyikében van: 

– Abban az esetben, ha a vevő fogad CSAK EGY JÖVEDELMI FORRÁS (NYUGDÍJ/Bér) az alábbi feltételekkel: 

1.- Nincs más bevételi forrás

2.- Az év közben kapott nyugdíj/bér főösszege kevesebb mint 22.000 EUR

– Abban az esetben, ha a vevő fogad 2 bevételi forrás (2 fizető, például állami + magánnyugdíj vagy lakbér), a következő feltételekkel: 

1.- A második bevételi forrás összege kevesebb, mint 1,500 EUR/év

2. - A bevételek teljes összege/év kevesebb, mint 15.000 EUR

 

Amennyiben Ön a fenti esetek egyikében sem áll fenn, köteles adóbevallását Spanyolországban bemutatni

 

REGIONÁLIS BOIFIKÁCIÓK AZ ÁLTALÁNOS LAKÓHELY SZEREZÉSE/REFORMÁBAN

Spanyol régiótól függően különböző kedvezmények és kedvezmények adódhatnak állandó lakhatásra, vagy speciális reformokra (energiacsökkentés stb.) a jövedelemadónál.

Itt találunk néhányat közülük:

Andalúzia

-A védett ház támogatásának kedvezményezettjei számára: 30 euró levonás azon állampolgárok esetében, akik védett lakás megszerzéséhez vagy rehabilitációjához támogatásban vagy ellátásban részesültek. A családi egység éves összjövedelme nem haladhatja meg az Iprem 2.5, illetve 3.5, illetve 5.5-szeresét a különleges, általános és korlátozott árszabású védett lakásokban.

- Beruházás védett lakóházba: A beszerzésbe és/vagy rehabilitációba fektetett összeg 2%-a levonásra kerül az előző pont keretein belül, azzal a feltétellel, hogy 2003 előtti működésről van szó.

- 35 év alatti gyermekek szokásos tartózkodási helyébe történő befektetés: 3% levonás a 2003 előtti működés során a vásárlásra vagy rehabilitációra kifizetett összegek után. Az általános adóalap és a megtakarítás összege nem haladhatja meg a 19,000 eurót egyedi adózásban és a 24,000 eurót együttesen.

Katalónia

-Szokásos lakóhely rehabilitációja: a befizetett összegek 1.5%-a 9,040 eurós limittel.

-Regionális részleg befektetés szokásos lakóhelyére: általában 7.5%-os levonás, és 15%-ra emelkedik a fogyatékkal élők otthonainak rehabilitációjával. Általánosságban elmondható, hogy 9%-ra emelkedik a 30. július 2011. előtt végzett munkák esetén a 32 éves vagy annál fiatalabb személyeknél, akik legalább hat hónapos munkanélküliek, 65%-os rokkantságban szenvednek, vagy családtagok gyermekes családban. A határ 30,000 XNUMX euró a teljes adóalapból, levonva a személyi és családi minimumot.

Valencia közössége

- Az első szokásos tartózkodási hely megszerzése 35 évnél rövidebb idő alatt: a levonás a kifizetett összeg 5%-a (a kamat kivételével), ha a teljes adóalap nem éri el a 15,039.18 XNUMX eurót.

-A fogyatékkal élők szokásos tartózkodási helyének megszerzése: ugyanaz a levonás és ugyanaz a határérték a legalább 65%-os fizikai vagy érzékszervi fogyatékossággal vagy legalább 33%-os pszichés fogyatékossággal élőkre.

-Szokásos lakóhely megszerzéséhez vagy rehabilitációjához nyújtott támogatás: akik ilyen típusú segélyben részesültek, 102 eurót vonhatnak le.

Murcia

- 35 éves vagy annál fiatalabb fiatalok szokásos tartózkodási helyébe történő befektetésreév: a levonás mértéke a beszerzési, építési, bővítési vagy rehabilitációs költségek 5%-a, beleértve a külső finanszírozást, kamatokat, amortizációt…, feltéve, hogy a teljes adóalap nem haladja meg a 24,107.20 1,800 eurót és a megtakarítások adóalapja nem haladja meg a XNUMX euró.

Baleár

-A szokásos tartózkodási hely fenntarthatóságát javító beruházásokra: „Az otthonok minőségét és fenntarthatóságát javító” beruházások 50%-a, legfeljebb évi 10,000 30,000 eurós alappal. A teljes adóalap egyéni adózásnál nem haladhatja meg a 48,000 XNUMX eurót, együttes adózásnál a XNUMX XNUMX eurót.

KÖZÖS NYILATKOZAT CSÖKKENTÉSE

Ugyanazon család tagjai dönthetnek úgy, hogy bemutatják a „csatlakozva” bevallást. Ez 3.400 eurós összeggel, egyszülős családok esetén 2.150 euróval csökkenti.

Az egyesített vagy külön bevallás választása attól függ, hogy az egyes családtagok milyen egyéni adót fizetnek.

Ehhez nagyon fontos tudni, hogy a személyenkénti «Minimum Mentesített összeg» együttes bevallás esetén nem szorozódik 2-vel. Ez a csökkentés mindössze 5.550 euró lesz az adóalapból.

Tehát ezt figyelembe véve néhány példa:

 • 2 nyugdíjas esetén az esetek többségében a külön bevallás a legcélszerűbb.
 • Ha csak a házaspár egyike részesül a fizetésben/nyugdíjban, általában előnyösebb a közös nyilatkozat.

A személyi jövedelemadó bevallást főszabály szerint egyedileg kell benyújtani. Ha azonban házas – bár a Spanyol Adóhivatal más típusú családi egységeket is elismer –, választhatja a közös bevallást is, feltéve, hogy annak minden tagja adóalany.

Ne feledje, hogy az adóhivatal. a családi egység:

 • házasság kiskorú vagy eltartott gyermekekkel vagy anélkül
 • in-de facto pár ("Pareja de hecho")
 • vagy egyszülős párok, a család az apa vagy anya, valamint a szülővel együtt élő kiskorú vagy eltartott gyermekek alkotta egység.

De ne feledje, hogy ha egy pénzügyi évben ezt a módot választja, az nem kényszeríti arra, hogy ezt egymást követően tegye meg azok. Természetesen abban az üzleti évben, amikor ezt a lehetőséget választották, csak a bevallási határidőn belül lehet módosítani.

Jövedelemadóban történő együttes bevallás jellemzői

 • A család minden egyes tagja által szerzett bármilyen jövedelem hatálya alá tartoznak halmozott adózás.   Azaz, és ez fontos, csak egy személyi minimum vonatkozik. Gyermekeknél a leszármazottakra csak a minimumok vonatkoznak, ha pedig rokkantak, akkor a rokkantság minimuma is.
 • A családi egység minden tagját egyetemlegesen terheli majd az adó, így a  TELE VAN adó összeg a nyilatkozatból eredő,  teljes egészében követelhető bármelyikőtöktől
 • Ugyanazok az adótáblák (általános és regionális vagy kiegészítő) érvényesek, mint az egyéni adózásnál.

A közös nyilatkozat megtételének előnyei

Bár minden eset egyedi (személyi és gazdasági körülményektől függően), ez a mód a következő esetekben lehet érdekes:

 • A azok a házasságok, amelyekben egy tag nem, vagy ha azt kap, nagyon alacsonyak (kevesebb, mint évi 3.400 euró). A gyermekes vagy gyermek nélküli házassággal egyesített családi egységek együttes nyilatkozataiban az adóhivatal évi 3.400 eurós adóalap csökkentését tervezi.
 • A Egyszülős családok, amikor a gyerekek nem kapnak jövedelmet.
 • A gyermekes házaspárok által beépült családi egységekre vonatkozó közös nyilatkozatokban az Adóhivatal a évi 3.400 euró adóalap csökkentése.
 • In de-facto-párok ("köztörvényes párok"),  csak egy tagja  (apa vagy anya)  családi egységet alkothat a gyerekekkel  (kiskorúak vagy eltartottak) és ebből következően a közös adózást választják, és a pár másik tagjának egyénileg kell nyilatkoznia. Ugyanez a kritérium vonatkozik a különválás vagy a válás esetére, őrző és közös felügyelet mellett.
 • De facto gyermekes párok vagy egyszülős családok adóalap-csökkentés hatálya alá tartoznak évi 2.150 euró  ami a személyi minimumhoz hozzáadva összesen: 7.700 euró.
 • A közös nyilatkozat másik előnye, hogy a tőkeveszteség ellensúlyozható közös nyereséggel.
 • A társadalombiztosítási rendszerbe – ideértve a fogyatékkal élők javára alapított járulékokat is –, a fogyatékkal élők védett vagyonához és a hivatásos sportolók társadalombiztosítási társaságához fizetendő járulékok adóalap-kedvezményeinek felső határait egyedileg alkalmazzák. a családi egységbe integrált minden résztvevő (járulékfizető, kölcsönös vagy biztosított) jogosult ezen kedvezmények bármelyikére.

A közös nyilatkozat megtételének hátrányai

 • A családi egység bármely módozatában, a közös nyilatkozatban alkalmazandó személyi minimum évi 5.550 euró lesz,  taglétszámtól függetlenül integrálva benne. És a korlátok is tudnia kell, hogy köteles-e benyújtani a nyilatkozatot, egyformák lesznek  22.000 euró egy kifizetőtől származó jövedelemre, függetlenül attól, hogy azt egyénileg vagy közösen végzik. Így ha egy házaspár a közös bevallás mellett döntene, akkor a személyi minimum ugyanannyi lenne (5.550 euró), évi 3.400 eurós adóalap-csökkentés mellett. Összesen: 8.950 euró. Külön-külön 11.100 XNUMX euró a csökkentés.

Ennek a modalitásnak a hátrányaként fontos tudni, hogy Az adóhivatal a korábbi időszakok adózók által nem kompenzált negatív tételeinek szabálya szerint dönthet a kompenzációról. akik alkotják a családi egységet, függetlenül attól, hogy korábbi egyéni vagy közös nyilatkozatból származnak.

Az egyéni nyilatkozat megtételének előnyei

 • Egyedi adóztatásnál szem előtt kell tartani, hogy külön kell választani és személyre szabja a pár minden tagjának jövedelmét,ami nemcsak a munkából vagy gazdasági tevékenységből származó jövedelmet foglalja magában (ami viszonylag egyszerű, mert annak tulajdonítható, aki létrehozta), hanem az örökség többi részét is: özvegyi nyugdíjak, nyugdíjprogramok, biztosítás, folyószámlák, befektetések , stb. Ezekből a fogalmakból néhányat könnyű azonosítani mert a kedvezményezettnek felelnek meg, de a magánvagyon teljesítésével megszerzett juttatások esetén minden házastárs megtartja a nevére esőt és (nagyon fontos) az abból származó jövedelmeket.  tőke lesz a párnak egyenként 50%-ot tulajdonítanak.
 • Így visszatérve a olyan házasság esetében, amelyben mindketten dolgoznak, és „normális” fizetést kapnak, ez tanácsos a legtöbb esetben a nyilatkozat megtételére külön-külön, mivel egyrészt a jövedelmet nem adóztatják halmozottan (elkerülve az említett adókulcs progresszivitásának fokozását), másrészt az adóalap csökkentését  Az együttes adózás házasságkötés esetén 3,400 euró, az egyéni nyilatkozat személyi minimuma pedig 5,550 mindegyikre. Így mindig jobb lesz az egyéni bevallást választani az adóalap további csökkentése érdekében: az a 11,100 XNUMX euró, amely összeadja a külön-külön történő csökkentést.

Befolyásolja-e a gyermekvállalás az egyéni vagy közös nyilatkozattételt?

A közös és az egyéni bevallás között nincs nagy különbség, hiszen a csökkentés a gyermekek esetében azonos, egyéni választás esetén pedig mindegyik a csökkentés 50%-át írja elő.

Jelzáloghitel esetén egyéni vagy közös nyilatkozatot érdemes tenni?

A ingatlanvásárlás – a szokásos lakóhelyet képező ingatlanok vásárlása, amelyek 1. január 2013. előtt készültek (2013 után nincs bónusz),  minden  tartó  Egy jelzálog hitel  jogosult a levonás of  15%  egy éven keresztül befizetett összegről, limittel mert  adófizető  9.040 euróból.

Az egyénben nyilatkozatok,  mindegyikük részesülhet a vásárlás utáni levonásból a szokásos tartózkodási helye of 15%  9.040 eurós limittel. Vagyis köztük elérhetik a 18.080 XNUMX eurós könnyítést. A közös nyilatkozat választása esetén a 15 százalékos levonás csak legfeljebb 9.040 euróra vonatkozna a két tag esetében.

4.- ADÓALAP

Az adó alapja az alábbi bevételekből származik:

 1. Jövedelem: Bérek, tőkejövedelem, tevékenységek és juttatások, nyugdíjak, természetbeni kifizetések stb.
 2. Tőkenyereségből származó bevétel és imputált bevétel.

Először is, a jövedelmet származása szerint osztályozni és számszerűsíteni kell, így megkülönböztetve a bevételből származó jövedelmet, a tőkenyereségből és -veszteségből származó jövedelmet és az imputált jövedelmet.

5.- ELLENŐRHETŐ KÖLTSÉGEK

A következő fogalmak következtethetők:

 • Hozzájárulások a társadalombiztosításhoz vagy a közalkalmazottak kötelező általános kölcsönös biztosító társaságaihoz.
 • Passzív jogok kivonása (munkavállalói járulékok a nyugdíjba vonuláskor).
 • Hozzájárulás árva vagy hasonló iskolákhoz.
 • Szakszervezeteknek fizetett díjak
 • Kötelező befizetések Szakmai Egyesületek részére a kötelező díjért évi 500 eurós limittel.
 • Jogi védelmi költségek az adózó által azzal a személlyel szemben folytatott peres eljárás során, akitől a bevételt szerzi, évi 300.00 euróig.

Adóalap-csökkentések

A bevételek és a hozamok – levonható kiadások – levonásából származó összegre egy sor csökkentést alkalmaznak, amelyeket a spanyol közigazgatás minden évben állapít meg.

6.- ADÓkulcs

RENDSZERES JÖVEDELMEK ADÓMÉRETE

Jövedelem Adókulcs
Akár 12.449 € 19%
12.450 - 20.199 € 24%
20.200 - 35.199 € 30%
35.200 - 59.999 € 37%
60.000 - 299,999 € 45%
+ 300.000 € 47%

 

TAKARÉKOSÍTÁSI ADÓMÉRET

Jövedelem Adókulcs
Akár 6000 € 19%
6000 - 50.000 € 21%
50.000 - 200.000 € 23%
200.000 - 300.000 € 27%
 + 300.000 € 28%

A spanyol adóhivatal „Agencia Tributaria” hivatalos oldala 

HOGYAN TÖRTÉNIK A NYUGDÍJ ADÓZÁSA?

A spanyol személyi jövedelemadó kapcsán a nyugdíjak munkajövedelemnek minősülnek, és mint ilyenek, az államkincstár előtt le kell vonni, és a nyugdíjas nettó összegét a folyószámlájára kapja. Ily módon a forráslevonás a végső személyi jövedelemadó „előlegfizetése”.

Mennyi a visszatartási százalék?

Ez a százalék két feltételtől függ:

 • A nyugdíj teljes összege: Minél magasabb a nyugdíj, annál magasabb a visszatartás.
 • A nyugdíjas személyes és családi körülményei: Ha van olyan körülmény, mint például rokkantság, akkor a visszatartás alacsonyabb.

Nyugdíjmentes minimum

Minden nyugdíj, amely nem haladja meg 22.000 euró évi jövedelemben mentesülnek a személyi jövedelemadó bevallása alól, mindaddig, amíg származnak EGY EGY FIZETŐ (általában társadalombiztosítás).

Azonban, abban az esetben, ha a nyugdíjas munkajövedelemből származó egyéb jövedelemhez, egyéb állami vagy magánnyugdíjhoz jut, vagyis hogy van KÉT FIZETŐ, és ha ez a bevétel meghaladja az évi 1.500 eurót, a mentesített minimum összege 15.000 euró.

Nyugdíjrészletek visszatartása

Ezek a következők:

 • Évi 12.000 1 eurót meg nem haladó nyugdíjak: Kevesebb, mint XNUMX%
 • Évi 12.000 XNUMX eurót meghaladó nyugdíjak:
 • 2.61% évi 12.001 18.000 és XNUMX XNUMX euró közötti nyugdíjak esetén
 • 8.69% évi 18.001 24.000 és XNUMX XNUMX euró közötti nyugdíjak esetén
 • 11.83% évi 24.001 30.000 és XNUMX XNUMX euró közötti nyugdíjak esetén
 • évi 15.59 30.000 eurót meghaladó nyugdíjak esetén XNUMX%.

A végleges személyi jövedelemadó-bevallás megtétele után a nyugdíjas két helyzet egyikébe kerül:

 • Abban az esetben, ha a forrásadóként befizetett összeg MAGASOBJA, mint amennyit a személyi jövedelemadóra be kell fizetni, a nyilatkozat a „VISSZATÉRHETŐ” lesz.
 • Abban az esetben, ha az ilyen visszatartás ALACSONYABB, mint a személyi jövedelemadó után fizetendő összeg, a nyilatkozat „FIZETÉSRE” kerül.

BRIT NEMZETISÉGŰ NYUGDÍJASOK SPANYOLORSZÁGBAN

KETTŐS ADÓZÁSI EGYEZMÉNY SPANYOLORSZÁG – Egyesült Királyság, 14. március 2013. (BOE, 15. május 2014.)

Leegyszerűsítve, figyelembe véve a Spanyolország és az Egyesült Királyság közötti Megállapodás (CDI) rendelkezéseit, a spanyolországi ADÓREZENSEK számára leggyakrabban megszerzett BRIT EREDETŰ jövedelem adóztatása a következő lenne:

- Nyugdíjak: Olyan díjazás alatt, amelynek oka egy korábban betöltött munkakörben van, eltérő bánásmódban részesül attól függően, hogy állami vagy magánmunkás.

 • Állami nyugdíj (CDI 18.2. cikk): állami nyugdíj alatt azt értjük, amelyet korábbi közfoglalkoztatás miatt kapnak; vagyis azt, amit egy államnak, annak valamely politikai alegységének vagy egy helyi szervezetnek nyújtott szolgáltatások miatt kapnak, például egy tisztviselő által kapott nyugdíj.

Kezelése a következő:

 1. Általánosságban elmondható, hogy az állami nyugdíjakat csak az Egyesült Királyságban kell megadóztatni. Spanyolországban mentesülnének, fokozatosan mentve. Ez azt jelenti, hogy ha az adózónak adóbevallást kell benyújtania egyéb jövedelem megszerzése érdekében, akkor Spanyolországban a mentesített nyugdíj összegét veszik figyelembe a fennmaradó jövedelemre vonatkozó adó kiszámításához.
 2. Mindazonáltal, ha az állami nyugdíjban Spanyolországban lakóhellyel rendelkező jogosult spanyol állampolgárságú lenne, a fent említett nyugdíjakat csak Spanyolországban adóznák meg.
 • Magánnyugdíj (CDI 17. cikk): magánnyugdíj alatt minden más típusú nyugdíjat kell érteni, amelyet korábbi magánmunka miatt kapott, szemben a közfoglalkoztatásnak minősített nyugdíjjal, például a magánszektorban dolgozó munkavállaló által a társadalombiztosítástól kapott nyugdíjjal.

A magánnyugdíjakat csak Spanyolországban kell megadóztatni.

- Ingatlanból származó bevételek (CDI 6. cikk): Az Egyesült Királyságban található ingatlanokból származó bevétel Spanyolországban és az Egyesült Királyságban is megadóztatható.

A belföldi illetőségű adózónak joga lenne a személyi jövedelemadóból a nemzetközi kettős adóztatás miatti levonást alkalmazni Spanyolországban.

– Osztalék (CDI 10. cikk): A brit forrásból származó osztalékot Spanyolország belső jogszabályai szerint adóztathatják meg. Ezek az osztalékok általában az Egyesült Királyságban is megadóztathatók, ha ez az az állam, ahol az osztalékot fizető társaság székhelye van, és annak belső jogszabályai szerint, de ha az osztalék kedvezményezettje a Spanyolországban lakó tényleges tulajdonos. Az Egyesült Királyságban így megkövetelt adó legfeljebb az osztalék bruttó összegének 10%-a vagy 15%-a. A belföldi illetőségű adóalanynak joga lenne Spanyolországban a nemzetközi kettős adóztatás miatti levonást alkalmazni a személyi jövedelemadóból e határig.

– Érdeklődési kör (CDI 11. cikk): Az Egyesült Királyságból származó kamatok, amelyek tényleges tulajdonosa Spanyolországban belföldi illetőségű, csak Spanyolországban adóztathatók.

– A társaságok igazgatósági tagjainak díjazása az Egyesült Királyságban lakóhellyel (CDI 15. cikk): Az Egyesült Királyságban és Spanyolországban is adózhatnak. Az adózónak joga lenne Spanyolországban a személyi jövedelemadóból a nemzetközi kettős adóztatás miatti levonást alkalmazni.

- Tőkenyereség:

 • Származékos ingatlanok (CDI 13.1. cikk): az Egyesült Királyságban található ingatlanok eladásából származó nyereség Spanyolországban és az Egyesült Királyságban is adóköteles lehet. Az adózónak joga van a személyi jövedelemadóból a nemzetközi kettős adóztatás miatti levonást alkalmazni Spanyolországban.
 • Állandó telephelyhez tartozó ingó vagyon származékai (CDI 13.2. cikk (XNUMX) bekezdés): a Spanyolországban lakóhellyel rendelkező telephelyhez tartozó ingó vagyon elidegenítéséből származó nyereség az Egyesült Királyságban üzleti tevékenység végzése céljából, beleértve az ebből származó nyereséget is. az állandó telephely elidegenítéséből adózhatnak mind az Egyesült Királyságban, mind Spanyolországban. Az adózónak joga van a személyi jövedelemadóból a nemzetközi kettős adóztatás miatti levonást alkalmazni Spanyolországban.
 • A tőzsdén jelentős mértékben és rendszeresen kereskedett részvények, részesedések vagy hasonló jogok értékesítéséből származik, amelyek értéke közvetlenül vagy közvetve több mint 50 százalékban az Egyesült Királyságban található ingatlanból származik (cikk 13.4 CDI): adóztatható az Egyesült Királyságban és Spanyolországban is. Az adózónak joga van a személyi jövedelemadóból a nemzetközi kettős adóztatás miatti levonást alkalmazni Spanyolországban.
 • Részvények vagy részesedések vagy egyéb olyan jogok eladásából származnak, amelyek közvetlenül vagy közvetve az említett részvények, részesedések vagy jogok tulajdonosának jogot biztosítanak az Egyesült Királyságban található ingatlan birtoklására (CDI 13.5. cikk): mindkettő megadóztatható. az Egyesült Királyságban és Spanyolországban. Az adózónak joga van a személyi jövedelemadóból a nemzetközi kettős adóztatás miatti levonást alkalmazni Spanyolországban.
 • A 1. cikk (CDI 2. cikk) 3., 4., 5., 13. és 13.6. szakaszában említetteken kívüli bármely egyéb eszköz értékesítéséből származik: csak Spanyolországban adóztathatók. A Megállapodás a fent említetteken kívül egyéb bevételfajtákat is felsorol (üzleti juttatások, munkabér, művészek és sportolók, közfeladatok, egyéb bevételek stb.), amelyek kezeléséről a szövegben tájékozódhat.

-TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG A KÜLFÖLDI ESZKÖZÖRŐL

A Spanyolországban lakó személyeknek tájékoztatniuk kell a spanyol adóhatóságot a külföldön található eszközök és jogok három különböző kategóriájáról:

 • számlák külföldön található pénzintézetekben
 • külföldön elhelyezett, kezelt vagy megszerzett értékpapírok, jogok, biztosítások és jövedelmek
 • külföldön található ingatlanok és ingatlanjogok

Ezt a kötelezettséget teljesíteni kell, keresztül forma 720, január 1. és az azt követő év március 31. között, amelyre a benyújtandó információ vonatkozik.

Nem lesz bejelentési kötelezettség az egyes árukategóriákról, ha az egyes kategóriáknak megfelelő árukészlet értéke nem haladja meg az 50,000 XNUMX eurót.

A tájékoztató bevallás benyújtása után az áruk és jogok egy vagy több kategóriájára vonatkozóan a nyilatkozat bemutatása a következő években kötelező, ha az érték 20,000 XNUMX eurót meghaladó értéknövekedést szenvedett el a bemutatással meghatározott értékhez képest. az utolsó állítás.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény és az általános adótörvény konkrét következményeket állapít meg e tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén.